לביטול רכישת כרטיסים לארועי תרבות יש למלא את הטופס המצורף.

עקב המצב, ולפנים משורת הדין, ניתן לבטל כרטיסים ולקבל החזר מלא עד 24 שעות לפני אירוע התרבות.

לאחר מכן, לא יתקבל החזר מלא.

במידה ורוצים לבטל כמות חלקית של כרטיסים, יש לציין זאת על גבי הטופס

 

שם מלא של רוכש הכרטיסים במערכת
שם ההצגה / מופע / אירוע אותו אתם מתכוונים לבטל
Browser not supported