kids-1093758_1920

 


מרכז למידה - למידה למצויינות

מרכז הלמידה לשנת תשפ"ב יפתח את שעריו החל מחודש אוקטובר לכיתות א - ו.

הלמידה תתקיים בבי"ס רימון ותפוז.

פרטים נוספים ימסרו בהמשך.