WhatsApp Image 2022-11-13 at 12.26.52.jpe

                        חשוון תשפ"ג / נובמבר 2022

קייטנת "ניצנים" בחופשת חנוכה

לילדי פרדסיה מגיל גן ועד כיתה ג'

להורים שלום רב,

בהתאם להנחיות של משרד החינוך "קייטנת ניצנים בחופשת חנוכה" לילדי הגנים ולכיתות א' -ג', תפעל מיום ג' 20.12.22 ועד ליום ב' 26.12.22 (5 ימים).

הפעילות לגני טרום טרום תתקיים בגני הילדים.

הפעילות לגני חובה וכיתות א'-ג' של בתי הספר "תפוז" ו"רימון", תתקיים בבתי הספר.

שעות הפעילות לילדי הגנים 07:30-13:00

שעות הפעילות לילדי כיתות א'-ג' 08:00-13:00.

מחיר מסובסד ל"קייטנת ניצנים בחופשת חנוכה": 150 ₪ לילד ל5 ימים (אין החזר כספי על חלק מהתקופה).

הרשמה: חובת רישום על כל המעוניינים, כולל ילדי הצהרונים הרישום יתבצע ע"ג טופס הרשמה מקוון המופיע באתר המרכז הקהילתי

המועד האחרון לרישום – 1.12.22 (לאחר מכן הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד).

לתשומת ליבכם : 

 • יש להביא ארוחת עשר + בקבוק שתיה מהבית. 
 • הרישום הינו על בסיס מקום פנוי.
 • לא ניתן להירשם לחלק מן הימים.
 • מי שנרשם לא יוכל לבטל ולא לקבל החזר כספי (גם בגין מחלת ילד).
 • רישום ותשלום : הרישום יעשה בין התאריכים 1/12/22  -  13/11/22  
 • הרישום לקייטנה יתבצע לפי שם הגן בו לומדים הילדים במהלך השנה. 
 • רישום ותשלום באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי (קישור לרישום בתחתית העמוד)
 • למרכז הקהילתי שמורה הזכות לאחד גנים וכיתות בהתאם למספר הנרשמים.

צהרונים:

יפעלו בימים ג'-ב' 20.12-26.12

משעות סיום הפעילות ועד השעה 16:30. הצהרונים מיועדים אך ורק לילדים הרשומים לצהרון במהלך השנה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בהודעות ווטסאפ:

 לנאוה און - רכזת קייטנת גנים 052-3589881

דינה הרוש - רכזת חט"צ ובית ספר יסודי "תפוז" ו"רימון" 053-5642401

                                                                                                             

מאחלים לכולכם חג חנוכה שמח,

לירז ישעיהו פרץ - מנהלת המרכז הקהילתי   

ניצן קמינסקי - מנהלת פדגוגית גיל הרך וצהרונים 

 נאוה און - רכזת קייטנת גנים

דינה הרוש - רכזת צהרונים בבתי הספר.

 

נהלי קייטנות מרכז קהילתי פרדסיה

כללי

 1. פתיחת גנים / כיתות מותנה בגיוס כ”א מתאים ובמספר מינימלי של משתתפים. במידה ולא ימצא כ”א מתאים ו/או כמות משתתפים מינימלית, ייתכן איחוד גנים ואף אי פתיחה של הקייטנה.
 2. ילדים הרשומים לצהרוני גנים/בתי ספר אינם פטורים מתשלום
 3. אין רישום לימים בודדים, הרישום הוא לכל חמשת הימים.
 4. במידה ומספר המשתתפים מועט, יאוחדו גנים בהתאם למתווה משרד החינוך.
 5. הנהלת המרכז תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנות.
 6. במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז – יוחזר הכסף לנרשמים.
 7. המרכז אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות והצהרונים בלבד.
 8. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
 9. למרכז  שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
 10. הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכנים ונכונים.
 11. יש לשלוח את הילדים עם ארוחת בוקר + בקבוק שתייה.

חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

תנאי תשלום

התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

ביטול השתתפות

 1. בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יש להגיש לפני פתיחת הקייטנה ויטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול דרך אתר המרכז קהילתי, במקרה זה יש לוודא קבלת האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון. לא יבוצעו ביטולים ללא טופס.
 2. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. לא ניתן להודיע על ביטול לאחר פתיחת הקייטנות.
 3. לא ניתן למסור הודעת ביטול לצוות החינוכי בגנים ובבתי הספר.

בסיום ההרשמה באתר האינטרנט יש לוודא קבלת אישור רישום בכתובת המייל אותה מסרתם בעת הרישום.